Muziekschool WerkendamWat leuk dat u zichzelf, uw zoon of dochter wilt inschrijven!
Als u onderstaande gegevens wilt invullen, ontvangt u van ons een bevestiging.

Bovengenoemde leerling wil zich graag inschrijven voor de volgende muziekles(sen):

DOORLOPENDE MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Muziekschool Werkendam

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Wilt u de machtiging intrekken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Muziekschool Werkendam.

Het bedrag zal automatisch worden afgeschreven op de 1ste van de maand. In totaal dus 12 keer per jaar, tenzij de les overeenkomst tussentijds wordt opgezegd (dan geldt de afgesproken opzegtermijn).

LESOVEREENKOMST
Met inschrijving verbindt u zich aan het gestelde in deze overeenkomst.

Betalingen:
Het lesgeld zal d.m.v. automatische incasso op de 1ste van iedere maand worden afgeschreven. In totaal dus 12 keer per jaar, tenzij de lesovereenkomst wordt opgezegd, dan geldt de opzegtermijn.

Artikel 1
Tijdens 1 lesjaar worden er 38 lessen gegeven. De vakantiedagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt en u kunt altijd de vakantiedagen vinden op www.muziekschoolgorinchem.nl.
Artikel 2
De prijs is gebaseerd op 38 lessen per lesjaar en een maandelijkse automatische incasso. Betaling per maandelijkse factuur is mogelijk tegen meerkosten (€ 7,50 per maand).
Artikel 3
U betaalt eenmalig € 25,- inschrijfgeld en dit wordt bij de eerste automatische incasso samen met het lesgeld afgeschreven.
Artikel 4
Voor iedere mislukte incasso (doordat er bijvoorbeeld te weinig geld op de rekening staat of de incasso onterecht wordt gestorneerd), wordt er een factuur gemaakt met € 7,50 extra administratiekosten.
Artikel 5
Bij verzuim van een afgesproken les door de leerling is niettemin lesgeld verschuldigd voor de gemiste les(sen). Bij tijdige afmelding door ziekte, minimaal 24 uur voor aanvang van de les, zal geprobeerd worden de les te verzetten of in te halen. Bij ziekte van de docent worden de lessen ingehaald.
Artikel 6
Jaarlijks (op 1 januari) vindt een inflatiecorrectie plaats.
Artikel 7
Opzegging van de lesovereenkomst dient schriftelijk of per mail te geschieden voor het eind van de maand met inachtneming van de opzegtermijn. Na opzegging is dus nog lesgeld verschuldigd en de leerling heeft recht op les. De opzegtermijn is 3 maanden in het 1ste lesjaar en 1 maand in de navolgende lesjaren.

Als u nog niet kunt versturen, heeft u nog 1 van de verplichte velden niet ingevuld. De cursor springt dan naar het lege veld (met een gele balk), maar u kunt ook naar boven scrollen en dan ziet u daar (in rood) welk(e) veld(en) nog ingevuld moeten worden. Bij het succesvol versturen, krijgt u een bedankmelding in beeld. Dan weet u ook zeker dat de mail is verstuurd. Als u hulp nodig heeft, kunt u ons bellen op 06 - 144 00 575 of 06 - 425 36 855.

Powered by BreezingForms